Crucifisión / Gurutziltzatzea Baptisterio / Bataiategia Juicio Final / Azken Judizioa Capilla del Hijo prodigo / Seme Hondatzailearen Aitaren kapera Detalle del Abside / Hormako Absidea